PODRŠKA

info@ekvabh.com

+38732841700

DOWNLOAD

tehnička dokumentacija i promotivni materijali

Višestruko prenosive utičnice

proizvod-demo.png

TROSTRUKA PRENOSNA BEZ KABLA

ŠIF. 11517.6 | CRVENO-CRNO | PAK/KOM 12

TROSTRUKA PRENOSNA KABAL 2m

ŠIF. 11517.1 | CRVENO-CRNO | PAK/KOM 12

TROSTRUKA PRENOSNA KABAL 4m

ŠIF. 11517.3| CRVENO-CRNO | PAK/KOM 12

proizvod-demo.png

TROSTRUKA PRENOSNA BEZ KABLA

ŠIF. 11517.7 | SMEĐE-BEŽ | PAK/KOM 12

TROSTRUKA PRENOSNA KABAL 2m

ŠIF. 11517.2 | SMEĐE-BEŽ | PAK/KOM 12

TROSTRUKA PRENOSNA KABAL 4m

ŠIF. 11517.4 | SMEĐE-BEŽ | PAK/KOM 12

proizvod-demo.png

PETOSTRUKA PRENOSNA BEZ KABLA

ŠIF. 11518.6 | CRVENO-CRNO | PAK/KOM 12

PETOSTRUKA PRENOSNA KABAL 2m

ŠIF. 11518.1 | CRVENO-CRNO | PAK/KOM 12

PETOSTRUKA PRENOSNA KABAL 4m

ŠIF. 11518.3| CRVENO-CRNO | PAK/KOM 12

proizvod-demo.png

PETOSTRUKA PRENOSNA BEZ KABLA

ŠIF. 11518.7 | SMEĐE-BEŽ | PAK/KOM 12

PETOSTRUKA PRENOSNA KABAL 2m

ŠIF. 11518.2 | SMEĐE-BEŽ | PAK/KOM 12

PETOSTRUKA PRENOSNA KABAL 4m

ŠIF. 11518.4 | SMEĐE-BEŽ | PAK/KOM 12

Tehničke karakteristike “Višestruko prenosive utičnice”

VIŠESTRUKE PRENOSIVE UTIČNICE SA SKLOPKOM

 • Nazivne vrijednosti: 16A, 250 V ~
 • Za priključak el. trošila ukupne snage do 3500W
 • Pregibnom sklopkom postiže se dvopolno odvajanje od mreže te kontrola uključenosti
 • Uključna mjesta prema normi C2a, IEC Publ.83
 • Utični otvori smješteni po uzdužnoj osi utičnice omugućuju uticanje „L“ utikača
 • Priključni gipki vod H05VV-F3G 1 mm2 ili 1,5 mm2 s utikačem po normi C2b (ili C4) IEC Publ. 83
 • Mogućnost ugradnje zaštite od dodira
 • VIŠESTRUKE PRENOSIVE UTIČNICE
 • Zadovoljava norme: HRN IEC 60884-1, DIN 49440
 • Nazivni napon: 250V
 • Nazivna struja: 16A

PRENAPOSNA ZAŠTITA I ELEKTROENERGETSKI DIO

 • Zadovoljava norme DIN EN 61643-11
 • Ispitni znak: dve
 • SPD (USG) Tip 3: klasa ili spec. inf. tipa Uoc=3000V
 • Najviši trajni napon Uc: 260V~/ 50-60 Hz
 • Odvodna udarna struja (8/20 μs)
 • L/PE i N/PE < 1,5 kA
 • L/N 1,5 kA
 • Zaštitni nivo kod 1,5 kA (8/20 μs)
 • L/PE i N/PE < 1,5 kA
 • L/N <1,5 kA
 • Vrijeme prorade:
 • L/PE i N/PE < 500 ns
 • L/N <25 ns

PRENAPOSNA ZAŠTITA I TELEKOMUNIKACIJSKI DIO

 • Zadovoljava norme DIN EN 61643-21
 • Projektirani napon 230V=
 • Projektirana struja 200 mA
 • Odvodna udarna struja (8/20 μs, 300 udara) 500 A
 • Maksimalna udarna struja (8/20 μs, 1 impuls) 5 kA
 • Zaštitni nivo kod 500 A (8/20 μs) < 55V
 • Zaštitni nivo kod 5 kA (8/20 μs) < 400V
 • Gušenje prolaznog signala (300 Hz - 4000 Hz) <0,1 dB
 • Ulazni/izlazni konektor RJ 11 (MJ 6/4, DIN EN 60603)
logo

KONTAKT

EKVA d.o.o.

Pajtov han bb, Vareš

Proizvodnja: 032 841 700 (Vareš)

Administracija: 033 721 460 (Sarajevo)

E-mail

info@ekvabh.com

prodaja@ekvabh.com

marketing@ekvabh.com

EKVA d.o.o. - 2021 sva prava pridržana Design and development logo