PODRŠKA

info@ekvabh.com

+38732841700

DOWNLOAD

tehnička dokumentacija i promotivni materijali

Fleksibilne cijevi

fleksibilnecijevi.jpg

proizvod-demo.png

SAMOUGASIVA FLEKSIBILNA CIJEV ZA PODŽBUKNU UGRADNJU

ŠIFRA 119104 SIVA Φ 16 UNUTRAŠNJI PREČNIK 11,2 PAK/m 50

ŠIFRA 119105 SIVA Φ 20 UNUTRAŠNJI PREČNIK 15,5 PAK/m 50

ŠIFRA 119106 SIVA Φ 25 UNUTRAŠNJI PREČNIK 20,0 PAK/m 25

proizvod-demo.png

FLEKSIBILNA CIJEV

ŠIFRA 129204 NARANČASTA UNUTRAŠNJI PREČNIK 11,2 PAK/m 50

ŠIFRA 129205 NARANČASTA UNUTRAŠNJI PREČNIK 15,2 PAK/m 50

ŠIFRA 129205 NARANČASTA UNUTRAŠNJI PREČNIK 19,6 PAK/m 25

proizvod-demo.png

SAMOUGASIVA FLEKSIBILNA CIJEV

ŠIFRA 129104 PLAVA UNUTRAŠNJI PREČNIK 11,2 PAK/m 50

ŠIFRA 129105 PLAVA UNUTRAŠNJI PREČNIK 15,2 PAK/m 50

ŠIFRA 129106 PLAVA UNUTRAŠNJI PREČNIK 19,6 PAK/m 25

proizvod-demo.png

FLEKSIBILNA CIJEV ZA UGRADNJU U ŽBUKU

ŠIFRA 119204 ŽUTA UNUTRAŠNJI PREČNIK 11,5 PAK/m 50

ŠIFRA 119205 ŽUTA UNUTRAŠNJI PREČNIK 15,5 PAK/m 50

ŠIFRA 119206 ŽUTA UNUTRAŠNJI PREČNIK 20,0 PAK/m 25

Tehničke karakteristike “Fleksibilne cijevi”

FLEKSIBILNE CIJEVI

 • Fleksibilne samovraćajuće, korugirane instalacijske cijevi za lagano mehaničko opterećenje
 • Za električne instalacije u objektima, za podžbuknu ugradnju
 • U izgradnji, korugirane cijevi se polažu prije izlijevanja betona
 • Otpor na pritisak 320 N/5 cm
 • Materijal otporan na visoke temperature HDPE PP
 • Temperature korištenja od -25 °C do 90 °C
 • Nisu otporne na plamen
 • Otporne na atmosferske utjecaje
 • Boja: narančasta
 • Zadovoljava norme IEC 60695-2-4 (1994) i DSTU 3987-2000

FLEKSIBILNE CIJEVI ZA UGRADNJU U ŽBUKU

 • Fleksibilna, samovraćajuća, korugirana izolacijska cijev za lako mehaničko opterećenje
 • Za električne instalacije u objektima, podžbukna ugradnja u zidove
 • Materijal HDPE PP
 • Otpornost na pritisak 125 N/5cm
 • Temperatura korištenja od -25 °C do 90 °C
 • Boja: žuta
 • Zadovoljava norme EN 61386-22:2004 + A11:2010 i EN 61386-1:2008

SAMOGASIVA FLEKSIBILNA CIJEV ZA PODŽBUKNU UGRADNJU

 • Samogasiva, fleksibilna, samovraćajuća, korugirana, izolacijska cijev za laka mehanička opterećenja
 • Za električne instalacije u objektima, podžbukna instalacija u sve vrste zidova
 • Termoplastika bez hlora, otporna na visoke temperature
 • Otpornost na pritisak 125 N/5cm
 • Temperature korištenja od -25 °C do 90 °C
 • Samogasiva
 • Boja: siva
 • Ne širi plamen, zadovoljava norme IEC 60695-2-4 (1991) DSTU 3987-2000

SAMOGASIVA FLEKSIBILNA CIJEV

 • Samogasiva, fleksibilna, samovraćajuća, korugirana izolacijska cijev za lako mehaničko opterećenje
 • Za električne instalacije u objekte, za podžbuknu i nadžbuknu ugradnju
 • Ne mogu se koristit na otvorenom, nisu otporne na direktnu izloženost UV zrakama
 • U izgradnji, korugirane cijevi se polažu prije izlijevanja betona
 • Otporne na visoke temperature bez hlora
 • Otpornost na pritisak320 N/5 cm
 • Temperature korištenja od -25 °C do 90 °C (kratkotrajno 125°C)
 • Otporne na plamen
 • Otporne na atmosferske utjecaje
 • Boja: plava
 • Ne širi plamen, zadovoljava norme IEC 60695-2-4 (1994) i DSTU 3987-2000
logo

KONTAKT

EKVA d.o.o.

Pajtov han bb, Vareš

Proizvodnja: 032 841 700 (Vareš)

Administracija: 033 721 460 (Sarajevo)

E-mail

info@ekvabh.com

prodaja@ekvabh.com

marketing@ekvabh.com

EKVA d.o.o. - 2021 sva prava pridržana Design and development logo