PODRŠKA

info@ekvabh.com

+38732841700

DOWNLOAD

tehnička dokumentacija i promotivni materijali

Moda se mijenja kontinuirano okružite se jednostavnošću prozvoda pravljenih danas za budućnost.
KLASIK eco modularni
PREKIDAČI I TIPKALA, UTIČNICE, ANTENSKI PRIKLJUČAK, SAT. PRIKLJUČAK, TELEFONSKI PRIKLJUČAK, RAČUNARSKI PRIKLJUČAK

klasikeko.jpg

proizvod-demo.png

PODNOŽAK PREKIDAČ OBIČNI

ŠIF. 16011.29 | BIJELA | PAK/KOM 15

PODNOŽAK PREKIDAČ IZMJENIČNI

ŠIF. 16031.29 | BIJELA | PAK/KOM 15

PODNOŽAK PREKIDAČ KRIŽNI

ŠIF. 16041.29 | BIJELA | PAK/KOM 15

proizvod-demo.png

PODNOŽAK PREKIDAČ SERIJSKI

ŠIF. 16051.29 | BIJELA | PAK/KOM 15

proizvod-demo.png

PODNOŽAK PREKIDAČ KIP SA SIGNALOM

ŠIF. 16023.29 | BIJELA | PAK/KOM 15

PODNOŽAK PREKIDAČ KIP BEZ SIGNALA

ŠIF. 16021.29 | BIJELA | PAK/KOM 15

proizvod-demo.png

PODNOŽAK TIPKALO ZA ZVONO SA SIGNALOM

ŠIF. 16062.249 | BIJELA | PAK/KOM 15

PODNOŽAK TIPKALO ZA ZVONO BEZ SIGNALA

ŠIF. 16061.249 | BIJELA | PAK/KOM 15

proizvod-demo.png

PODNOŽAK TIPKALO ZA SVJETLO SA SIGNALOM

ŠIF. 16062.239 | BIJELA | PAK/KOM 15

PODNOŽAK TIPKALO ZA SVJETLO BEZ SIGNALA

ŠIF. 16061.239 | BIJELA | PAK/KOM 15

proizvod-demo.png

PODNOŽAK UTIČNICA 2-POL

ŠIF. 16200.290 | BIJELA | PAK/KOM 15

proizvod-demo.png

PODLOŽAK UTIČNICA TELEFONSKA 1 CON.

ŠIF. 16321.219 | BIJELA | PAK/KOM 15

proizvod-demo.png

PODLOŽAK UTIČNICA TELEFONSKA 2 CON.

ŠIF. 16322.219 | BIJELA | PAK/KOM 15

proizvod-demo.png

PODNOŽAK UTIČNICA ANTENSKA

ŠIF. 16311.219 | BIJELA | PAK/KOM 15

proizvod-demo.png

PODNOŽAK UTIČNICA ANT/SAT

ŠIF. 16313.219 | BIJELA | PAK/KOM 15

proizvod-demo.png

OKVIR JEDNOSTRUKI

ŠIF. 16000.280 | BIJELA | PAK/KOM 20

OKVIR DVOSTRUKI

ŠIF. 16000.282 | BIJELA | PAK/KOM 10

OKVIR TROSTRUKI

ŠIF. 16000.283 | BIJELA | PAK/KOM 5

OKVIR ČETVEROSTRUKI

ŠIF. 16000.284 | BIJELA | PAK/KOM 5

Tehničke karakteristike “KLASIK eco modularni”

PREKIDAČI I TIPKALA

 • Nazivne vrijednosti 10AX, 250 V ~ (AC) (x) za FLuorescentne cijevi
 • Bezvijčani priključci (za krute vodiče maks 2,5 mm2 po stezaljki)
 • Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
 • Zadovoljava norme: HRN EN 60669-1; DIN EN 60669-1
 • Ispitni znak: dve

UTIČNICE

 • Nazivne vrijednosti: 16 A, 250 V ~ (AC)
 • Broj polova: 2P + (PE)
 • Vijčani priključci (za vodiče maks. 2,5 mm2)
 • Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
 • Zadovoljava norme: HRN IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1

ANTENSKI PRIKLJUČAK

 • Za pojedinačne i manje zajedničke uređaje
 • Priključno gušenje: R5 - 139 Mhz. 7 db, TV 5 - 860 Mhz, 2 dB
 • Zaštita oklapanjem: 0.1 - 450 Mhz, 75 dB, 470 - 860 Mhz, 65 dB
 • Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
 • Zadovoljava norme: DIN 45330

SATELITSKI PRIKLJUČAK

 • Za pojedinačne i manje zajedničke uređaje
 • Priključno gušenje: R5 - 139 Mhz, 7 dB, TV 5 - 2400 Mhz, 2 dB
 • Zaštita oklapanjem: 0.1 - 450 Mhz, 75 dB, 470 - 860 Mhz, 65 dB, 860-2050 MHz, 55 dB
 • Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
 • Zadovoljava norme: DIN 45325

TELEFONSKI PRIKLJUČAK

 • Za priključak telekomunikacijskih uređaja
 • Maksimalni napon: 125 V ~ (AC)
 • Maksimalna struja: 1.5 A
 • Vijčani priključci
 • Kontaktni materijal: CuSn
 • Kontaktna površina: zlato preko nikla
 • Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
 • Zadovoljava propise Hrvatskih telekomunikacija
 • Pojašnjenje brojčanih oznaka iza napisa
 • Modular-Jack konektor
 • prvi broj - veličina konektora, npr. 6 ili 8, drugi broj - broj polova, npr. 2 ili 4

RAČUNARSKI PRIKLJUČAK

 • Nazivni napon maks. 50 V DC
 • Projektirana struja maks: 1A na 50
 • Naponska čvrstoća: 1000V DC
 • Izolacijski otpor: 500 M Ω
 • Kontaktni otpor: 20m Ω
 • Trajnost kontakta: >2500 utičnih ciklusa
 • Priključne stezaljke: LSA-kontakti za vodiče promjera 0,4-0,63 mm
 • AWG 26...22, vanjski promjer 0,7-1,1 mm (jedan vodič po kontaktu)
 • Prikladne za korištenje do 155 Mbit/s
 • Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
 • Olakšan priključak vodiča pomoću priložene poluge
 • Nezaštićena je od utjecaja elektromagnetnih polja
logo

KONTAKT

EKVA d.o.o.

Pajtov han bb, Vareš

Proizvodnja: 032 841 700 (Vareš)

Administracija: 033 721 460 (Sarajevo)

E-mail

info@ekvabh.com

prodaja@ekvabh.com

marketing@ekvabh.com

EKVA d.o.o. - 2021 sva prava pridržana Design and development logo